Каменното цвете, туш върху хартия, илюстрацията е дигитално оцветена