География на емоциите, туш върху хартия, илюстрацията е дигитално оцветена