Под водата, туш върху хартия, илюстрацията е дигитално оцветена