Инсталация предимно от ръчно направена хартия, детайл