Стаята на N3, инсталация предимно от ръчно направена хартия